2020 Yılında Desteklenen Projeler

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 2020 Yılında Desteklenen Projeler

 • Proje Adı: 2020-00 // Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Halit HARMANCI
 • Proje Türü: Genel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-00 // III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu
 • Proje Yürütücüsü: Doç. Selma ŞAHİN
 • Proje Türü: Bilimsel Etkinlik Projesi
 • Proje Adı: 2020-00 // Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ
 • Proje Türü: Kariyer Başlangıç Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-00 // Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Arş.Gör.Dr. Enes ZENGİN
 • Proje Türü: Genel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-08 // Karbonize Tekstil Atığı Katkılı Kompozitlerin Tekstil Atık Sularındaki Kirlilikleri Arıtma Performanslarının Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Bülent BÜYÜKKIDAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-07 // Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nurgün BÜYÜKKIDAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-06 // Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-05 // Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.,Üyesi Ekrem TUNCA
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-04 // Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Metin BÜLBÜL
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-03 // Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo-Kinozalin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-02 // 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Halil İLKİMEN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-01 // Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Cüneyt Nadir SOLAK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi
Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, Çarşamba