Satın Alma İşlemleri

​Satın alma işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 1. e-BAP otomasyon sisteminden e-imza ile satın alma talebinin oluşturulması
  1. Her bir kalem için ayrı ayrı teknik şartnamelerin yüklenmesi. Teknik şartname için "Matbu Teknik Şartname Formu" kullanılmalıdır. Matbu Teknik Şartname Formu'nun adı alınacak kaleme uygun olarak değiştirilmeli ve sisteme .pdf olarak yüklenmelidir.
 2. BAP Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan tutanakların imzalanması
 3. Strateji Daire Başkanlığı'na teslim edilmek üzere gerekli dokümanların hazırlanması
 4. Anket çalışmaları için "Detaylı Anket Şartnamesi" nin kullanılması gerekmektedir.

Satın Alma ve Harcama Süreçleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • e-BAP otomasyon sistemi üzerinden satın alma istek formunun alınması ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmesi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından satın alma ve harcama işlemlerinin onaylanması gereklidir. Onay verilmeden herhangi bir satın alma veya harcama işlemi yapılamaz.
 • Onaya istinaden siparişin verilmesi ve sipariş eksiksiz/çalışır durumda teslim alındıktan sonra faturanın alınması gereklidir.
 • Fatura, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmeden ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

Tevkifatlı Fatura İşlemleri

 • KDV dahil toplam tutarı 1000 TL ve aşağısında olan miktarlar için tevkifat uygulanmamaktadır
 • Resmi kurumlardan alınan hizmet alımlarında toplam tutara bakılmaksızın tevkifat uygulanmamaktadır.
 • Tevkifat oranı değişkenlik göstermekle birlikte ilgili orana aşağıdaki tablodan ulaşılabilir. Konu ile ilgili olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile iletişime geçilebilir.

Örnek Tevkifat Uygulaması

KDV hariç 3000 TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi olan işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

İşlem Bedeli

3.000

Hesaplanan KDV

540

Tevkifat Oranı

5/10

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV

270

Tevkifat Dahil Toplam Tutar

3.540

Tevkifat Hariç Toplam Tutar

3.270

Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.

 

 

İşlemin Türü

Tevkifat Yapacak Olanlar

1 Mayıs 2012’den sonra Yeni Tevkifat Oranları

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

2/10

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Yemek servi ve organizasyon hizmetleri

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Yeni)

KDV Mükellefleri

9/10

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

7/10

Servis taşımacılığı hizmeti (Yeni)

KDV Mükellefleri ve Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Yeni)

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler

Tebliğde Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Metal,Plastik,Lastik,Kauçuk,kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, Pazartesi