Ön Ödeme

1-Ön ödeme üst limiti KDV dahil 30.000,00 TL. (Otuzbin)’dir. Limit değişiklikleri TÜBİTAK tarafından web sayfasında yayınlanarak duyurulur.

2-Ön ödeme, Proje Yürütücüsü tarafından kullanılabilir ödenekler dikkate alınarak talep edilir.

3-Fatura vergi no bilgileri BAP web sayfamızda belirtildiği gibi olamalıdır.

4-Koordinatörlüğümüzce gerekli kontroller yapıldıktan sonra ön ödeme tutarı Muhasebe Yetkilisi tarafından Proje Yürütücüsünün özel hesabına aktarılır.

5-Faturalarda malzeme adı kısmında özellikle cihazların projede geçtiği şekilde  marka, model ve teknik özelliklerinin belirtilmesi zorunludur. Proje ile ilgisi olmayan, TÜBİTAK tarafından onaylanan bütçe kodlamasına uygun olmayan alımlar işleme alınmayacaktır.

6-Hiçbir faturada silinti, kazıntı ve karalama olmamalıdır. Eğer düzeltme yapma zorunluluğu varsa bu düzeltmeler faturayı veya sözleşmeyi düzenleyen kişi tarafından üzeri tek çizgi ile çizilerek, “Düzeltme tarafımızdan yapılmıştır” ibaresi kullanılarak yapılmalı, aynı zamanda kaşelenip yine düzenleyicilerce imzalanmalıdır.

8-Ödemelerde hiçbir şekilde kredi kartı kullanılmamalıdır.

9-E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden  mal teslimi veya hizmet ifası durumunda, harcama birimleri tarafından öncelikle http://www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html internet adresinden fatura düzenleyen satıcının E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olup olmadığının sorgulanması; E-Arşiv Faturanın kâğıt olarak ibrazı halinde, bu kâğıt nüsha üzerinde satıcının kaşesi ile birlikte ıslak veya noter onaylı hazır baskılı imzasının bulunduğu kontrol edilerek faturanın arkasın“E-Arşiv Sisteminden Teyit Edilmiş ve Daha Önce Ödeme Yapılmamıştır” şerhi düşülüp onaylanması gerekmektedir.

10-Mahsup süresi 2 aydır. Alınan ön ödemelerin kontrol ve işlem süreci göz önünde bulundurularak en geç 53 gün içinde Birimimize gönderilmelidir. Varsa ön ödemeden arta kalan tutar, son harcama tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde proje özel hesabına iade edilmelidir

Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, Pazartesi