Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemizde,

  • Gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılması,

  • En ileri bilgiye ulaşma olanaklarının yerleştirilmesi,

  • Yeterli mali kaynağın sağlanması, yönetimi, etkin, şeffaf ve adil dağıtımı,

  • Ulusal-Uluslararası, kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi,

  • Ulusal ve uluslararası araştırma grupları arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve paylaşımın artırılması,

  • Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve insanlığın düşünsel ufkunun genişletilmesini sağlayacak çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesi yoluyla insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi, yayılması ve yönetimini gerçekleştirmek,

  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmaktır

Vizyonumuz

  Araştırmalarıyla dünya biliminin öncüleri arasında olan bir Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

  • Araştırmalarıyla, insanlığa ve topluma yararlı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten  uluslararası saygın üniversiteler arasında olmak,
  • Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak,
  • Tüm dünyadaki başarılı genç araştırıcılar için evrensel bir çekim merkezi haline gelmek.
Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, Pazartesi