Genel Harcama İlkeleri

1. Genel Harcama İlkeleri ve Uygulamaları

Desteklenen projelere ilişkin tüm harcama işlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamında herhangi bir satın alma veya harcama işleminin başlatılabilmesi için, proje yürütücüsünün Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu üzerinden harcama talebinde bulunması, ilgili dokümanları otomasyon üzerinden yüklenmesi gereklidir. İlgili satın alma işlemleri onaylanmadan herhangi bir şekilde harcama yapılması mümkün değildir. Satın alma, ödeme ve diğer işlemlerin tamamlanabilmesi için taleplerin proje bitiminden en geç 3 ay öncesine kadar yapılması gereklidir, aksi takdirde satın alma işlemi yapılmaz.

1.1. Kırtasiye Giderleri

Projeler kapsamında baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt vb. kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 2500 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamında arşiv, kütüphane vb. birimlerden sağlanacak olan basılı materyal veya fotokopi gibi giderler ile araştırmanın yürütülebilmesi için zorunlu olan ve gerekçesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından uygun görülen projeler için bu sınırlama dikkate alınmaz. Kırtasiye giderlerine ilişkin olarak proje türü ve içeriğine bağlı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından sınırlama getirilebilir.

1.2. Kurs ve Eğitim Giderleri

Projeler kapsamında kurs ve eğitim giderleri karşılanmaz. Ancak, proje kapsamında temin edilen yazılım, deney sistemi vb. unsurların kullanımında uzmanlaşılmasına yönelik olarak kurs ve eğitimlere proje türüne göre belirlenen seyahat kalemleri ölçüsünde destek verilir. Söz konusu kurs ve eğitimlerin ulusal ve/veya uluslararası alanda kabul görmüş kişi ve kurumlarca düzenlenmesi esastır. Kurs ve eğitim giderlerine ilişkin talep proje önerisinde belirtilmeli ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından onaylanmalıdır.

1.3. Bilgisayar (Masaüstü, Dizüstü, Tablet, İş İstasyonu) ve Yazıcı Giderleri

Proje kapsamında bilgisayar ve yazıcı alımları, proje yürütücüsünün sunacağı gerekçeli talebe göre Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilir.

1.4. Yazılım Giderleri

Projeler kapsamında genel kullanıma yönelik olan (Microsoft Office ürünleri, anti virüs yazılımları, sunum geliştirme yazılımları, vb.) ve Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından lisansı alınmış olan yazılımların alınmasına destek verilmez. Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan ve Üniversitemiz tarafından lisansı alınmamış yazılımlara Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun uygun görmesi halinde destek sağlanabilir. Proje yürütücüsünün ilgili yazılım talebini gerekçeli olarak yapması gerekli olup, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun talep etmesi halinde detaylı bilgi vermek için sözlü sunum yapması istenebilir.

1.5. Fotoğraf Makinası, Kamera, Haberleşme Cihazı Giderleri

Projeler kapsamında, projelerin yürütülebilmesi için zorunlu ihtiyaç olduğunun gerekçelendirilmesi ve bu gerekçenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde destek sağlanabilir. Bu kapsamdaki taleplerin öncelikle Üniversitemizin mevcut altyapısı üzerinden karşılanması esas alınır. Taleplerin satın alınmasına karar verilmesi durumunda alım kalemlerinin özelliklerinin ihtiyacın ötesinde olmaması, maliyetlerinin makul olması ve talep gerekçesi ile uyumlu olması istenir.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023, Pazar