BAP Alt Komisyonu

ALT KOMİSYONU BAŞKANI

Zeynep Hiçdurmaz

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
zeynep.demirci@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Göç Sosyolojisi, Vatandaşlık, Kimlik, Avrupa Türkleri

KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Recep Uğur Acar

Dr. Öğr. Üyesi

BAP Koordinatör Yardımcısı

Rektörlük
BAP Koordinatörlüğü
0 (274) 443 (4368)
ugur.acar@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Çevre Jeolojisi, Volkanik Petroloji, Mineraloji ve Petrografi

KOMİSYON ÜYELERİ

Mihri Barış Karavelioğlu

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
0 (274) 443 (6974)
mbaris.karavelioglu@dpu.edu.tr

Hasan Arda Burhan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
arda.burhan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Makine Öğrenmesi, Nicel karar yöntemleri

Mehmet Özdoğru

mehmet.ozdogru@dpu.edu.tr

Evin Şahin Sadık

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
0 (274) 443 (4233)
evin.sahin@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Biyomedikal Sistemler

Mehmet Özdemir

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
0 (274) 443 (4104)
mehmet.ozdemir@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, Maden İşletme

Turgut Kalay

Dr. Öğr. Üyesi

Akademisyen

Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
0 (274) 443 (4444)
turgut.kalay@dpu.edu.tr

Hicran Özkul

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
hicran.ozkul@dpu.edu.tr

Gözde Karabulut

Dr. Öğr. Üyesi

Araştırma

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
gozde.karabulut@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Zooloji, Histoloji, Toksikoloji, Genotoksikoloji, Üreme Toksikolojisi, Endokrin Bozucular

Nurullah Arı

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
nurullah.ari@dpu.edu.tr

ali.belenli@dpu.edu.t

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024, Çarşamba