Bilimsel Araştırma Projeleri Online Ortamda

Bilimsel Araştırma Projeleri Online Ortamda

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin başvuru, hakem değerlendirmesi, ara rapor ve sonuç raporu teslimi gibi tüm iş ve işlemler 01/08/2014 tarihi itibariyle online ortama taşınmaya başlanmıştır. Halen yürütülen tüm projelerin sisteme yüklenmesi devam etmektedir. Yeni proje başvurusu yapmak isteyen Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, kurumsal mail adresleriyle programa giriş yaparak, hazırladıkları proje öneri formlarını (Ek-1) sisteme yükleyerek proje müracaat dönemleri içerisinde proje müracaatı yapabileceklerdir.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2014, Cuma