Vergi ve Hesap Numaraları

Dr. Öğr. Üyesi Enes Zengin (Jeoloji Mühendisliği)
enes.zengin@dpu.edu.tr
0 (274) 443 4370
Dahili No: 4370
Arş. Gör. Dr. Recep Uğur Acar
ugur.acar@dpu.edu.tr
0 (274) 443 4368
Dahili No: 4368

TÜBİTAK Projeleri Vergi ve Hesap Numaraları

Makine, Teçhizat, Tüketime Yönelik Mal / Malzeme Alımları ve Hizmet Alımları İçin Vergi Numarası

Fatura Unvanı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı TÜBİTAK Kurum Koordinatörlüğü

Vergi Daire: Çinili V.D.

Vergi Numarası: 314 097 6748

 

Makine Teçhizat, Tüketime Yönelik Mal / Malzeme Alımları ve Hizmet Alımları İçin Vergi Numarası

 

Fatura Unvanı

:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TUBİTAK KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Vergi Dairesi

:

 Çinili V.D

Vergi Numarası

:

 314 097 6748

* Faturada ilgili projenin numarası ve proje yürütücüsünün ad-soyad bilgilerinin bulunması zorunludur.

 

 

Hizmet Alımları (Tevkifatlı Fatura ise) Vergi Numarası

Fatura Unvanı

:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TUBİTAK KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Vergi Dairesi

:

 Çinili V.D.

Vergi Numarası

:

 314 006 0238

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, Cuma