Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Proje başvurularının yapılması için zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Her ayın 10. gününün mesai bitimine kadar otomasyon üzerinden tamamlanan ve proje başvurusu dosyasının ilk 3 sayfası ıslak imzalı olarak BAP Koordinatörlüğü'ne teslim edilen projeler şekil yönünden incelenir. Şekil yönünden eksikliği bulunan projeler yürütücüye düzeltme yapması için iade edilir. Şekil yönünden eksikliği bulunmayan projeler ise komisyon gündemine alınır.
  • BAP Koordinatörlüğü tarafından şekil yönünden yapılan incelemede (başvuru formunun eksiksiz doldurulması, bütçe, proforma, teknik şartname ve diğer dokümanlar) eksiklik bulunması ihtimaline karşı projelerin daha önceden teslim edilmesi işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından faydalı olacaktır.
  • Her ayın 10'undan sonra teslim edilen projeler bir sonraki ayın komisyon gündemine alınır.
 • Her ayın 3. haftası Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu gündeme alınan projeleri görüşmek üzere toplanır.
  • Özgün değer, Yöntem, Proje Yönetimi başlıkları altında bilimsel değerlendirme yapılır.
 • Her ayın 4. haftası Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu gündeme alınan projeleri ve diğer gündem maddelerini görüşmek üzere toplanır.
  • Özgün değer, Yöntem, Proje Yönetimi başlıkları altında bilimsel değerlendirme yapılır.
  • Genel Araştırma Projesi, Öncelikli Alan Projeleri, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 3 hakeme gönderilir.
  • Kariyer Başlangıç Projeleri, Hızlı Destek Projeleri, Tez Projeleri ve Bilimsel Etkinlik Projeleri doğrudan Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından karara bağlanabilir veya gerek görülmesi halinde hakeme de gönderilebilir.
01 Şubat 2021, Pazartesi / 798 defa okundu.