BAP Alt Komisyonu

ALT KOMİSYONU BAŞKANI

Yakup Şenyüz

Doç. Dr.

Öğretim üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
0 (274) 443 (1725 (BAP))
yakup.senyuz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Zooloji, Hayvan Sistematiği, Entomoloji

KOORDİNATÖR YARDIMCISI 

Recep Uğur Acar

Arş. Gör. Dr.

BAP Koordinatör Yardımcısı

Rektörlük
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
0 (274) 443 (4368)
ugur.acar@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Çevre Jeolojisi, Volkanik Petroloji, Mineraloji ve Petrografi

KOMİSYON ÜYELERİ

Eren Evin Kılıçkaya

Doç.

Öğretim üyesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
erenevin.kilickaya@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Yazı Karakterleri, Grafik Tasarım, Beyaz Alan, Tipografi

Rukiye Saygılı Canlıdinç

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
rukiye.saygili@dpu.edu.tr

Seçil Yemen Karpuzcu

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
secil.karpuzcu@dpu.edu.tr

Hülya Biçer

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
hulya.bicer@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Yüksek sıcaklık malzemeleri, Elektrik alan destekli sinterleme, EDXRD

Özer Ören

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi / Bölüm Bşk Yrd. / Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
0 (274) 443 (4101)
ozer.oren@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Asit Maden Drenajı, Kömürlerde Kendiliğinden Yanma

Ekrem Tunca

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Elemanı

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyokimya
0 (274) 443 (3352)
ekrem.tunca@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği

Fırat Aydemir

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi / Bölüm Başkan Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
0 (274) 443 (4254 )
firat.aydemir@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Nesnelerin İnterneti, Kablosuz Haberlerşme, Sensör ve Sensör Sistemleri, Gömülü Sistemler

Mihri Barış Karavelioğlu

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon
0 (274) 443 (6974)
mbaris.karavelioglu@dpu.edu.tr

Mehmet Özdoğru

mehmet.ozdogru@dpu.edu.tr

Hasan Arda Burhan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
arda.burhan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Makine Öğrenmesi, Nicel karar yöntemleri

 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, Cuma