Adım Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı

Adım Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı

ADIM Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı üye olan 18 Üniversiteden 16’sının katılımıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Bandırma'da gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim TAŞ, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan SEREL, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ, Isparta Uygulamalı Bilimler Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız BOLAT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat EDİZKAN, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN ve üniversitemiz genel sekreteri Prof. Dr. Atilla BATUR katılım gösterdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden 164 akademik ve idari personelin katılımıyla 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde  gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali işler Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İş Güvenliği, BAP ve Kalite Koordinatörlükleri ve İç Denetim Birimleri gruplar halinde genel işleyişleri, karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarını ele alındı.

ADIM Üniversiteleri Birliği 1. Grup İdari Toplantısı'na BAP birimini temsilen Koordinatör Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER ve Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Enes ZENGİN katılmıştır. 2 günlük toplantı süresince özellikle bilimsel araştırma projelerinin haızrlama, uygulama ve çıktılarının takip edilmesine yönelik olarak karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak uygulamada sorunların yaşandığı konular üzerinde durulmuştur.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, Salı