Satın Alma

Satın alma videosu:

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/53/files/tubitak/BAP_PROJELER_/Sat_nalma_Talebi_Giris_(1).mp4

 

SATINALMADA İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1: Malzeme istek Formu

2: Proforma Fatura 3 adet (Islak imazalı ve kaşeli)

3: Teknik Şartname (Yürütücü kaşe ve imza)

4: Güncel vergi borcu yoktur belgesi (2000 tl altı gerek yoktur)

5: Fatura (Hizmet alımlarında 1000 tl üzerinde   tevkifatlı fatura olması gerekir.)

6:  Taşınır işlem   fişi   (Hizmet alımları  dışındaki bütün faturalar taşınır sistemine kayıt edilmelidir.)

 

Satın Alma & Harcama

Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje yürütücülerinin, otomasyon sistemine kullanıcı adı/şifresi ile giriş yaparak ilgili projelerine ulaşıp, Harcama İşlemleri menüsünden satın alma talep formunu hazırlayarak sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletmeleri ve yazıcı çıktısını imzalayarak Birime ulaştırmaları gerekmektedir.

Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin projenin başlangıcında veya aynı dilekçede talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma/harcama talebi oluşturabilir.                  

Üniversitemiz BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen tüm projelerde yapılacak harcamalar için aşağıdaki sürecin takip edilmesi zorunludur.

1)Proje kapsamında satın alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için  İlgili harcama kalemi (sarf malzeme, demirbaş ve hizmet alımı v.s.) için harcama yapılmadan önce BAP otomasyon sistemi üzerinden satın alma talebi  yapılır.

2) ’’Malzeme istek  Formu’’ , BAP Birimi'ne ıslak imzalı olarak elden teslim edilir.

3) BAP Birimi gerekli incelemeleri yapar ve otamasyon sistemi üzerinden satın alma sürecini başlatır. 

4) Teklif değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sipariş verilir.

5) Sipariş teslimi tamamlandıktan sonra fatura kesilmekte ve ödeme işlemi bundan sonra yapılmaktadır.

6) Onaylanan proje planında seyahat harcama kaleminde bulunan bütçe tutarları başka bir mal veya hizmet alımına aktarılamaz.

7) Onaylanan proje bütçe planında bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet için harcama yapılması mümkün değildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi ancak BAP Komisyonunun onay vermesi durumunda mümkündür.

7) Onaylanan bütçeler yalnızca proje planında belirtilen mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır.

8.)Araştırmacılar teslim tutanaklarını veya faturaları ancak söz konusu mal veya hizmetleri eksiksiz olarak teslim almaları durumunda imzalamalıdırlar. Araştırmacıların tüm ürünleri teslim almadan, kendi talepleri doğrultusunda veya firmaların taahhütlerine itimat ederek söz konusu form veya belgeleri imzalamaları kendilerine yasal sorumluluklar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek kamu zararlarından araştırmacılar sorumludur.

9) Araştırmacıların söz konusu alım işlemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmet alımlarının yerine başka ürünler veya hizmetler alması mevzuata aykırı olup, bu tür durumlar yasal sorumluluk doğurmaktadır.

10) Satın alınacak mal veya hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere uygunluğundan araştırmacılar sorumludur.

Yukarıdaki süreç takip edilmeksizin, harcama talebi yapılmadan harcamanın yapılıp, faturasının BAP Birimi'ne getirildiği durumlarda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Değerli öğretim üyelerimizin BAP projelerinde harcama sürecine uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, Cuma