Desteklenen Projeler (Ağustos 2019 - Mart 2020)

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projeler

Ağustos 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 14 proje desteklenmiştir. Desteklenen projelerden 8 adedinin yürütücüsü Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 adedinin yürütücüsü Mühendislik Fakültesi, 2 adedinin yürütücüsü Güzel Sanatlar Fakültesi ve 1 adedinin yürütücüsü ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyelerinde görev yapmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi (8 proje)

Biyokimya (2 proje)

 • Proje Adı: 2020-05 // Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.,Üyesi Ekrem TUNCA
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-04 // Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Metin BÜLBÜL
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Biyoloji (1 proje)

 • Proje Adı: 2020-01 // Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Cüneyt Nadir SOLAK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Fizik (1 proje)

 • Proje Adı2019-28 // Demir Bazlı (Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, Al) Heussler Alaşımında B2-DO3 Yapısal Dönüşümünün Modellenmesi ve Manyetik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hamza Yaşar OCAK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Kimya (4 proje)

 • Proje Adı: 2020-08 // Karbonize Tekstil Atığı Katkılı Kompozitlerin Tekstil Atık Sularındaki Kirlilikleri Arıtma Performanslarının Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Bülent BÜYÜKKIDAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-07 // Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Nurgün BÜYÜKKIDAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-03 // Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo-Kinozalin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje Adı: 2020-02 // 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Halil İLKİMEN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Mühendislik Fakültesi (3 proje)

Bilgisayar Mühendisliği (1 proje)

 • Proje Adı2019-27 // Makine Öğrenme İle Kömürün Kalori Değerinin Tahmini
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Muammer AKÇAY
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Maden Mühendisliği (1 proje)

 • Proje Adı: 2020-06 // Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (1 proje)

 • Proje Adı2019-26 // Porselen Karo Üretiminde Pirofillitin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Rasim CEYLANTEKİN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi (1 proje)

Grafik (1 proje)

 • Proje Adı: 2019-29 // Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 • Proje Türü: Rektörlük Onaylı Laboratuvar ve Altyapı Projesi

 

Resim (1 proje)

 • Proje Adı2019-25 // Geçmişten Günümüze Geleneksel Kütahya Kadın (Yazma) Daneleri ve İğne Oyaları Sanatı
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Pınar YAZKAÇ
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1 proje)

Maliye (1 proje)

 • Proje Adı: 2019-23 // Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Belediyelerin Etkinliğine Yönelik Bir Çalışma
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hatice DAYAR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi
Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2020, Pazar