2019 Yılında Desteklenen Projeler

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından 2019 Yılında Desteklenen Projeler

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2019 yılı içerisinde 29 farklı proje desteklenmiştir. Projeler ile ilgili özet bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • Proje: 2019-29 // Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 • Proje Türü: Rektörlük Onaylı Laboratuvar ve Altyapı Projesi

 

 • Proje: 2019-28 // Demir Bazlı (Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, Al) Heussler Alaşımında B2-DO3 Yapısal Dönüşümünün Modellenmesi ve Manyetik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hamza Yaşar OCAK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019-27 // Makine Öğrenme İle Kömürün Kalori Değerinin Tahmini
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Muammer AKÇAY
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019-26 // Porselen Karo Üretiminde Pirofillitin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Rasim CEYLANTEKİN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019-25 // Geçmişten Günümüze Geleneksel Kütahya Kadın (Yazma) Daneleri ve İğne Oyaları Sanatı
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Pınar YAZKAÇ
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019-24 // Domaniç İlçesi'nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Kazım UYSAL
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019-23 // Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Belediyelerin Etkinliğine Yönelik Bir Çalışma
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hatice DAYAR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 22 // Mikrohücresel Köpüklenme Yöntemiyle Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Polipropilen Esaslı Hafif Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Salih Hakan YETGİN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 21 // Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Durmuş ÖZDEMİR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 20 // Başıbüyüklü (Yozgat) Kalsedonlarının Mineralojik, Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Gürsel YANIK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 19 // Green Sentez Yolu ile Elde Edilen Gümüş Nanopartiküllerin Anti-mikrobiyal Aktivitesinin RAPD-PCR Metodu İle Belirlenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Fatih ŞEN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 18 // Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Muharrem AKCAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 17 // Dental Zirkonya Destekler İçin Özel Olarak Geliştirilen Renk Solüsyonlarının Üretimi ve Karakterizasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Güray KAYA
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 16 // Bazı Sentetik Renklendiricilerin Tayini İçin Polimer ve/veya Nanopartikül Temelli Elektrokimyasal Sensör Hazırlanması
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Derya KOYUNCU ZEYBEK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 15 // Nano DNA-fiber Geliştirilmesi - DNA'nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması
 • Proje Yürütücüsü: Arş.Gör.Dr. Ali Adem BAHAR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 14 // Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 13 // Dördüncü Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali (Sergi-Panel-Workshop)
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Birnaz ER
 • Proje Türü: Sempozyum Destek Projesi

 

 

 • Proje: 2019 - 12 // Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Halil İLKİMEN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 11 // Domaniç Balık Çiftlikleri Çıkış Sularındaki Diyatome Örneklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hayri DAYIOĞLU
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi
 • Proje Özeti: 
 • -
 • Proje: 2019 - 10 // Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Bülent ZEYBEK
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi
 • Proje: 2019 - 09 // Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019)
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Cansu KESKİN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 08 // Işıklı Gölü'ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Müge GİDİŞ
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 07 // Okul Öncesi Kitabımda Kütahya: VazoCan
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 06 // Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Cafer ÖZKUL
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 05 // Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi
 • Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Kaan ERARSLAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 04 // Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu
 • Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Eda TAŞÇI
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 03 // DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Fırat AYDEMİR
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 02 // Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ZORLU
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi

 

 • Proje: 2019 - 01 // TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi
 • Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Hamit KAHRAMAN
 • Proje Türü: Bilimsel Araştırma Projesi
Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, Çarşamba