Desteklenen Projeler

Değerli araştırmacılar,

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ve üniversitemizin birimlerinde görev yapan araştırmacılar tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak başlık, yürütücü ve özet bilgilerine "Desteklenen Projeler" sekmesinden veya aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz. Yürütülen ve tamamlanan projelerden elde edilen her türlü bilimsel çıktının EBAP üzerinden projeden çıkan yayınlar bölümüne eklenmesi Bilimsel Araştırma Projelerinin kaynaklarının mümkün olan en doğru ve verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak yapılacak değerlendirmeler, çıktıların istatistiksel ve niteliksel olarak analiz edilmesi ve araştırmacılarımızın gelecekte yapacağı proje başvurularında dikkate alınarak akademik rekabetin ortaya konulması suretiyle performans ve verimin arttırılması sonucunda üniversitemizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara çıkaracak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, plan ve uygulamaların ortaya konulması açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca,

Tamamlanan projeler için proje yürütücüsü tarafından 300 kelimeyi aşmayan, projenin içeriğini ve elde eden sonuçları içeren kısa bir özetin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Proje özetleri kullanılarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projelere içeren yıllık katalogların oluşturularak kurum içi değerlendirme raporlarında kullanılması ve  iç ve dış paydaşlarla paylaşılarak üniversitemiz araştırmacıları tarafından yürütülen projelerin etki değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yürütücüler geçmiş dönemlerde tamamladıkları projelere ilişkin özetleri aşağıdaki şekilde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin bap@dpu.edu.tr e-posta adresine proje numarasını (Örnek: 2019-01) konu bölümüne yazmak suretiyle ulaştırabilirler. Yeni proje başvuruları alınırken de yürütücülerin varsa önceki dönemlerde tamamladıkları projelerin özetlerini de teslim etmesi talep edilecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, Salı