Komisyon Üyeleri

Ünvan

Adı Soyadı

Görev Yeri / Ünvanı

Komisyon Görevi

Prof. Dr.

Şükrü ŞENTÜRK

Rektörlük / Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Anıl İÇA Fen Edebiyat Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye

Doç Dr.

Gürsel YANIK

Mühendislik Fakültesi / Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Eğitim Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr.  Muharrem AKCAN Fen Edebiyat Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr Ömer Kutay GÜLER Mimarlık Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Özer AYDIN Mühendislik Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Durmuş ÖZDEMİR Mühendislik Fakültesi / Öğretim Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Hakan ÇELİKKOL İ.İ.B.F / Öğretim Üyesi Üye

BAP Koordinatörü

Mehmet Ali ERTAŞ

BAP Koordinasyon Birimi 

( Raportör )

Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, Perşembe