Misyon

MİSYON

Üniversitemizde,

  • Çok gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılması,

  • En ileri bilgiye ulaşma olanaklarının yerleştirilmesi,

  • Yeterli mali kaynağın sağlanması, yönetimi, etkin ve adil dağıtımı,

  • Ulusal-Uluslararası, kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi,

  • Ulusal ve uluslararası araştırma grupları arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve paylaşımın artırılması,

  • Ülkemiz kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması ve insanlığın düşünsel ufkunun genişletilmesini sağlayacak çalışmaların öncelikli olarak desteklenmesi yoluyla insanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi, yayılması ve yönetimini gerçekleştirmek,

  • DPÜ araştırıcılarının başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yollaüniversitenin etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2014, Pazartesi