Sonuçlanan Projeler (2013)

2013 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER

SIRA NO

PROJE NO

PROJE  ADI

PROJE YÖNETİCİSİ

1

2011-5

Kimyasal Püskürtme Tekniği (Chemical Spray Pyrolysis, Cps) ile Üretilen katkısız CdO ve In (İndiyoum), F (Flor) ve Ga (Galyum) katkılı CdO (Kadyum Oksit) Yarı İletken İnce Filmlerinin yapısal, Optik ve Elektriksel özelliklerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. H. Senem AYDOĞU

2

2011-6

Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması

Yrd. Doç. Dr. Cemal PARLAK

3

2011-10

Türkiye Mısır İlişkileri (1923-1945)

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

4

2011-11

Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL

5

2011-12

Kınık Köyü (Kütahya) Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi

Yrd. Doç. Dr. Gürsel YANIK

6

2011-14

Lemna minör (su mercimeği) Bitkisi ile Porsuk Barajının Su Kalitesinin Arttırılması

Yrd. Doç. Dr. Süleyman TOPAL

7

2011-15

Emet Çayı (Kütahya) Oligochaeta (Aneelida) , Chironomidae (Diptera) Potoamofaunası ve Bazı Metallerin Biyotik-Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması

Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU

8

2011-17

Kütahya-Gediz Kömürlerinin Elektron Transferi Yöntemiyle Kükürdünün Uzaklaştırılması

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

9

2011-19

Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık Performansına Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZALP

10

2011-21

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Yağmur AKKOYUNLU

11

2011-26

Gaz Atomizasyon yönteminde Yüksek Verimli Nozul'un Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Modellenmesi,Tasarımı ve İmalatı

Doç. Dr. Rahmi ÜNAL

 

12

2011-27

Nanoyapılı Malzemelerin Kataliz Etkisinin Araştırılması

Arş. Dr. Zafer ÜSTÜNDAĞ

13

2011-28

Çeşitli Adsorban Maddeler Kullanılarak Bazı Eser Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Belirlenerek Tayin Edilmesi

Yrd. Doç. Dr. Orhan Murat KALFA

14

2012-4

Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini

Yrd. Doç. Dr. Bülent ZEYBEK

15

2012-5

Sabit Diş Protezleri İçin Cam Emdirilmiş Zirkonya Desteğin Hazırlanmasında Kullanılacak Zirkonya Blokların Üretim Parametrelerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Güray KAYA

16

2012-7

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Alanların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ

17

2012-9

Eti Maden Emet-Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarında Bulunan Bazı Eser Elementlerin Tayini ve Kazanılması

Prof. Dr. Yunus ERDOĞAN

18

2012-11

Zirkonyum Diborür (zrb2) Esaslı Kompozitlerin Düşük Sıcaklıkta Sentezi, Spark Plazma Sinterlenmesi ve Karakterizasyonları

Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ

19

2012-12

Dın 115CRV3 Çeliğinin; Isıl İşlemli ve Tin ve CRN ile Kaplamalı Üretilen Kesici Uçların, Mikroyapı  Karakterizasyonu

Prof. Dr. M. Mustafa YILDIRIM

20

2012-13

Duyguların (mutluluk, kaygı, depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi

Doç. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

21

2012-15

Yüksek Kül İçerikli GLİ  Tunçbilek Linyitlerinin Kuru Yöntemler ile zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

Doç. Dr. Cengiz KARAGÜZEL

22

2012-17

Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi

Doç. Dr. Mahmut ZORTUK

23

2012-18

Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Ara yüz Programı Kullanılarak Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜN

24

2012-19

Bor İşleme Tesisinden İzole Edilen  Endospor Oluşturulan Basillerin İdentifikasyonu  ve Bazı Yeteneklerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ferdağ ÇOLAK

25

2012-20

Halk Sağlığı Açısından Kütahya'da Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde ve Peynirlerde Akar  Varlığının  Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Cihangir AKDEMİR

26

2012-21

Eğitim Amaçlı Prototip Bir cnc Freze Tezgahının Tasarımı ve İmalatı

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR

27

2012-22

Dikarboksilik Asit Esaslı Elektrokimyasal Nanofilmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK

28

2012-23

Mikro-Kanallı Kollektör Kullanarak Karbon Nanotüplü Nanoakışkanların Işınımsal Özelliklerinin Tespit Edilmesi ve Güneş Kolektörünün Verim Analizi

Yrd. Doç. Dr. Nimeti DÖNER

29

2012-24

Puzolanan Yüzey Özeliklerinin Çimento Hidratasyonuna  Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Eda TAŞÇI

30

2012-25

Düşük sıcaklıkta mullit/ZrO2  kompozit Üretimi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÖZGÜR

31

2012-26

Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Evren SEYREK

32

2012-28

Palet Yakıt Üretim Sistemi ve İmalatı

Yrd. Doç. Dr. İsmet ÇELİK

33

2012-29

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÜNSAL

34

2012-30

Adalıne Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi

Araş. Gör. Dr. Kadir VARDAR

35

2012-31

Toz Metal Katkısı İle Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması

Prof. Dr. Osman ŞAN

36

2012-32

Yaşadığı Ortama Eklenen Farklı Konsantrasyonlardaki Sodyum Siyanür (NaCN)’ün Cyprinus  Carpio Dokularında Bazı Enzim Aktivitelerine Yaptığı Değişikliklerin Araştırılması

Doç. Dr. Muhammet DÖNMEZ

37

2012-34

Cuda Tabanlı Grafik İşlemci Kullanarak Veri İşleme ve Analiz Sürecinin Hızlandırılması

Yrd. Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN

38

2012-35

Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi, Darbe Mukavemetlerinin Araştırılması ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENEL

39

2012-38

Sulfaguanıdın İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem KAYA

 

40

2012-39

PLC ile Bulanık Mantık Temelli Optimizasyon Sistemi Modellenmesi

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ASLAN

41

2012-40

Geleneksel Hammaddeleri kullanarak ekonomik Siaıon tozunun üretilmesi

Yrd. Doç. Dr. Rasim CEYLANTEKİN

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2016, Perşembe